Recent Announcements

Key Dates

พฤศจิกายน 5, 2018
 • Term 7 (Weeday Classes)

  พฤศจิกายน 5, 2018 - ธันวาคม 14, 2018

พฤศจิกายน 10, 2018
 • Term 7 (Weekend Classes

  พฤศจิกายน 10, 2018 - ธันวาคม 16, 2018

ตุลาคม 27, 2018
 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 27, 2018 @ 10:00 am - 11:00 am

 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 27, 2018 @ 1:00 pm - 2:00 pm

ตุลาคม 28, 2018
 • Placement test (Junior)

  ตุลาคม 28, 2018 @ 1:30 pm - 2:30 pm

 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 28, 2018 @ 3:00 pm - 4:00 pm

ตุลาคม 30, 2018
 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 30, 2018 @ 1:00 pm - 2:00 pm

 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 30, 2018 @ 4:00 pm - 5:00 pm

 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 30, 2018 @ 6:00 pm - 7:00 pm

ตุลาคม 31, 2018
 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 31, 2018 @ 1:00 pm - 2:00 pm

 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 31, 2018 @ 5:00 pm - 6:00 pm

 • Placement test (E4C)

  ตุลาคม 31, 2018 @ 7:00 pm - 8:00 pm

พฤศจิกายน 3, 2018
 • Placement test (E4C)

  พฤศจิกายน 3, 2018 @ 10:00 am - 11:00 am

 • Placement test (E4C)

  พฤศจิกายน 3, 2018 @ 1:00 pm - 2:00 pm

พฤศจิกายน 4, 2018
 • Placement test (Junior)

  พฤศจิกายน 4, 2018 @ 1:30 pm - 2:30 pm

Location

Info

Address

เอยูเอ บีไฮฟ์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ 50/1211 ม.9 ถ.ป๊อปปูอ่า ต.บางพูด อ.ปากเกร์ด นนทบุรี 11120

Contact

Phone: 02 032 9630-1

Email: [email protected]

Facebook: AUA Muang Thong Thani

Hours

Mon - Thu 11.00 - 19.30
Sat - Sun 8.00 - 16.00

 

Travel

Mini-van

Muang Thong - Victory Monument 05.30 – 22.00
Muang Thong - Ramkhamhaeng 06.00 – 22.00
Muang Thong - Sanam Luang 06.00 – 21.00
Muang Thong - Major Rangsit 07.00 – 21.00
Muang Thong - The Mall Ngarmwongwarn 06.15 – 21.00
Muang Thong - Bang Yai 06.30 – 20.00
Muang Thong - Silom 06.30 – 20.00
Muang Thong - Pleonjit 06.30 – 20.00

Micro bus

Muang Thong - BTS Morchit 06.10 - 22.00

Song Taew

No. 1 Muang Thong - Chaengwattana Rd. 05.15 - 00.30
No. 2 Muang Thong - Tiwanon Rd. 05.15 - 23.10

Public bus

No. 166 (Express way) Muang Thong - Victory Monument
No. 505 Pakkred - Suan Lum ( pass Chaengwattana Rd.)
No. 32 Pakkred - Wat Pho ( pass Chaengwattana Rd.)

Branch Gallery