www.auathailand.org/chiangrai..
 
 

แผนที่ A.U.A เชียงราย


เอ.ยู.เอ. เชียงราย ตั้งอยู่ที่หลังสวนตุงและโคมหรือหลังเรืองจำเก่า
เลขที่ 584 ถ.หลังเรือนจำ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel::053-715818 โทรสาร::053-740479 E-mail::chiangrai@auathailand.org

www.auathailand.org/chiangrai

 
 
s

 

เอ.ยู.เอ. เชียงราย ตั้งอยู่ที่หลังสวนตุงและโคมหรือหลังเรืองจำเก่า
เลขที่ 584 ถ.หลังเรือนจำ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel::053-715818 โทรสาร::053-740479
E-mail::chiangrai@auathailand.org