ตารางหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปปี 2557
  (6 สัปดาห์)
 
เกี่ยวกับ เอยูเอ พิษณุโลก    หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวันเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและ ไวยากรณ์ มี 15 ระดับ และระดับประกาศนียบัตร (Certificate level) ระดับละ 30 ชั่วโมง
เรียนวันจันทร์ - พฤหัส
เวลา 17.00-18.15 และ 18.15-19.30

ค่าเล่าเรียน 2,350 บาท
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.00-10.30, 10.30-13.00 และ 13.30-16.00
ค่าเล่าเรียน 2,550 บาท

ค่าหนังสือ 530 / 480 / 470 / 450 / 440 / 430 / 360 ขึ้นกับหลักสูตร และระดับ


(กรุณาตรวจสอบเวลาเรียนจากประกาศในแต่ละเทอม)
 
 
ข่าว  
ลงทะเบียนเรียน  
หลักสูตรและตารางเรียน  
เรียนกับ เอยูเอ  
สอนที่ เอยูเอ
ปฏิทิน เทอม 1 :      
  สมัครสอบเทียบชั้นและลงทะเบียนเรียน 16 ธ.ค. 56 - 10 ม.ค. 57  
เปิดเรียน วันธรรมดา 13 ม.ค. - 20 ก.พ. 57  
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 11 ม.ค. - 16 ก.พ. 57
 
เทอม 2 :    
สมัครสอบเทียบชั้นและลงทะเบียนเรียน 17 - 28 ก.พ. 57
เปิดเรียน วันธรรมดา 3 มี.ค. - 10 เม.ย. 57
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 1 มี.ค. - 6 เม.ย. 57
 
เทอม 3 :    
สมัครสอบเทียบชั้นและลงทะเบียนเรียน 31 มี.ค. - 20 เม.ย. 57
เปิดเรียน วันธรรมดา 21 เม.ย. - 29 พ.ค. 57
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 26 เม.ย. - 1 มิ.ย. 57
 
  เทอม 4 :    
  สมัครสอบเทียบชั้นและลงทะเบียนเรียน 26 พ.ค. - 8 มิ.ย. 57
  เปิดเรียน วันธรรมดา 9 มิ.ย. - 17 ก.ค. 57
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 14 มิ.ย. - 20 ก.ค. 57
 
  เทอม 5 :    
  สมัครสอบเทียบชั้นและลงทะเบียนเรียน 19 - 27 ก.ค. 57
  เปิดเรียน วันธรรมดา 28 ก.ค. - 4 ก.ย. 57
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 2 ส.ค. - 7 ก.ย. 57
 
  เทอม 6 :    
  สมัครสอบเทียบชั้นและลงทะเบียนเรียน 1 - 14 ก.ย. 57
  เปิดเรียน วันธรรมดา 15 ก.ย. - 23 ต.ค. 57
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 20 ก.ย. - 26 ต.ค. 57
 
  เทอม 7 :    
  สมัครสอบเทียบชั้นและลงทะเบียนเรียน 20 ต.ค. - 2 พ.ย. 57
  เปิดเรียน วันธรรมดา 3 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 8 พ.ย. - 14 ธ.ค. 57
 
 
Calendar
 

©2008 American University Alumni Language Center ::