ตารางหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปปี 2559
  (6 สัปดาห์)
 
เกี่ยวกับ เอยูเอ พิษณุโลก    หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวันเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและ ไวยากรณ์ มี 15 ระดับ และระดับประกาศนียบัตร (Certificate level) ระดับละ 30 ชั่วโมง
เรียนวันจันทร์, พุธ และ พฤหัส
เวลา 17.00-18.40

ค่าเล่าเรียน 2,350 บาท
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.00 - 10.30 น. 10.30 - 13.00 น. 13.30 - 16.00 น.
ค่าเล่าเรียน 2,550 บาท

ค่าหนังสือ 600 / 620 / 650 / 330 ขึ้นกับหลักสูตร และระดับ


(กรุณาตรวจสอบเวลาเรียนจากประกาศในแต่ละเทอม)
 
 
ข่าว  
ลงทะเบียนเรียน  
หลักสูตรและตารางเรียน  
เรียนกับ เอยูเอ  
สอนที่ เอยูเอ
ปฏิทิน เทอม 1 :      
เปิดเรียน วันธรรมดา 11 มกราคม– 18 กุมภาพันธ์ 2559  
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 16 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2559
 
เทอม 2 :    
เปิดเรียน วันธรรมดา 29 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2559
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 5 มีนาคม – 10 เมษายน 2559
 
เทอม 3 :    
เปิดเรียน วันธรรมดา 18 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2559
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 23 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2559
 
 
  เทอม 4 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 6 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2559
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 11 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2559
 
  เทอม 5 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 25 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2559
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 30 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2559
 
  เทอม 6 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 12 กันยายน – 20 ตุลาคม 2559
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 1 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2559
 
  เทอม 7 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 31 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2559
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2559
 
 
Calendar
FAQ
 

©2008 American University Alumni Language Center ::