ตารางหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปปี 2558
  (6 สัปดาห์)
 
เกี่ยวกับ เอยูเอ พิษณุโลก    หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวันเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและ ไวยากรณ์ มี 15 ระดับ และระดับประกาศนียบัตร (Certificate level) ระดับละ 30 ชั่วโมง
เรียนวันจันทร์, พุธ และ พฤหัส
เวลา 17.00-18.40

ค่าเล่าเรียน 2,350 บาท
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.00-10.30, 10.30-13.00 และ 13.30-16.00
ค่าเล่าเรียน 2,550 บาท

ค่าหนังสือ 600 / 620 / 650 / 330 ขึ้นกับหลักสูตร และระดับ


(กรุณาตรวจสอบเวลาเรียนจากประกาศในแต่ละเทอม)
 
 
ข่าว  
ลงทะเบียนเรียน  
หลักสูตรและตารางเรียน  
เรียนกับ เอยูเอ  
สอนที่ เอยูเอ
ปฏิทิน เทอม 1 :      
เปิดเรียน วันธรรมดา 12 ม.ค. - 19 ก.พ. 58  
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 17 ม.ค. - 22 ก.พ. 58
 
เทอม 2 :    
เปิดเรียน วันธรรมดา 2 มี.ค. - 9 เม.ย. 58
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 28 ก.พ. - 5 เม.ย. 58
 
เทอม 3 :    
เปิดเรียน วันธรรมดา 20 เม.ย. - 28 พ.ค. 58
เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 25 เม.ย. - 31 พ.ค. 58
 
 
  เทอม 4 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 8 มิ.ย. - 16 ก.ค. 58
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 13 มิ.ย. - 19 ก.ค. 58
 
  เทอม 5 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 27 ก.ค. - 3 ก.ย. 58
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 1 ส.ค. - 6 ก.ย. 58
 
  เทอม 6 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 14 ก.ย. - 22 ต.ค. 58
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 19 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
 
  เทอม 7 :    
  เปิดเรียน วันธรรมดา 2 พ.ย. - 10 ธ.ค. 58
  เปิดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 7 พ.ย. - 13 ธ.ค. 58
 
 
Calendar
FAQ
 

©2008 American University Alumni Language Center ::