Cleo Campus Tour 02-Oct-2018
04 ตุลาคม

บูธกิจกรรม เอยูเอ “คลีโอแคมปัสทัวร์ 2561” (Kasetsart University)

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น. ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอยูเอ จัดกิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ในโครงการ “คลีโอ แคมปัส ทัวร์ 2561” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเยี่ยมชมและเล่นเกมส์เพื่อรับของที่ระลึกน่ารักๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้โชคดีจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 รางวัล จาก เอยูเอ มูลค่าถึง 9,600 บาท

กิจกรรมอีกส่วนหนึ่ง เอยูเอ จัดให้มีการเล่นเกมส์กับครูเจฟ แทชเนอร์ เพื่อให้สอดแทรกความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งบรรยากาศเป็นเป็นด้วยความสนุกสนาน และแจกของรางวัลมากมาย

Cleo Campus Tour 24-Sep-2018
04 ตุลาคม

บูธกิจกรรม เอยูเอ “คลีโอ แคมปัส ทัวร์ 2561” (Bangkok University)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น. ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอยูเอ จัดกิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ในโครงการ “คลีโอ แคมปัส ทัวร์ 2561” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ซึ่งมีอาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเยี่ยมชมและเล่นเกมส์เพื่อรับของที่ระลึกน่ารักๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้โชคดีจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 รางวัล จาก เอยูเอ มูลค่าถึง 9,600 บาท

กิจกรรมอีกส่วนหนึ่ง เอยูเอ จัดให้มีการเล่นเกมส์กับครูเจฟ แทชเนอร์ เพื่อให้สอดแทรกความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งบรรยากาศเป็นเป็นด้วยความสนุกสนาน และแจกของรางวัลมากมาย

Chamchuri 21st Booth 2018 - 1
04 เมษายน

บูธกิจกรรม “21st Century skills, 21st Century, 21st floor”

#pg-15429-0 , #pg-15429-1 , #pg-15429-2 , #pg-15429-3 , #pg-15429-4 , #pl-15429 .panel-grid-cell .so-panel { margin-bottom:30px } #pg-15429-0 .panel-grid-cell , #pg-15429-1 .panel-grid-cell , #pg-15429-5 .panel-grid-cell { float:none } #pgc-15429-2-0 , #pgc-15429-2-1 , #pgc-15429-3-0 , #pgc-15429-3-1 , #pgc-15429-4-0 , #pgc-15429-4-1 { width:50%

Access MicroSchol 2018 - 1
29 มีนาคม

พิธีเปิด The English Access Microscholarship Program

“Access” หรือ “The English Access Microscholarship Program” เป็นโครงการทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุนโดย Department of State ของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มอบโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีความสนใจและมุ่งมั่นในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า…

Rajavinitbangkhen Visit 1
23 กุมภาพันธ์

สถานสอนภาษา เอยูเอ เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรมในงาน Open House ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สถานสอนภาษา เอยูเอ เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรมในงาน Open House ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้กลุ่มนักเรียน มีความสนใจและ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน…

Esplanade Grand Opening 2018 - 4
13 กุมภาพันธ์

พิธีเปิดที่ทำการใหม่ เอยูเอ เอสพลานาด แคราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. สถานสอนภาษา เอยูเอ จัดพิธีเปิดที่ทำการใหม่ เอยูเอ เอสพลานาด แคราย ในโอกาสนี้ คุณชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ร่วมกับ พันโทกมล ประจวบเหมาะ…