Chamchuri 21st Booth 2018 - 1
04 เมษายน

บูธกิจกรรม “21st Century skills, 21st Century, 21st floor”

#pg-15429-0 , #pg-15429-1 , #pg-15429-2 , #pg-15429-3 , #pg-15429-4 , #pl-15429 .panel-grid-cell .so-panel { margin-bottom:30px } #pg-15429-0 .panel-grid-cell , #pg-15429-1 .panel-grid-cell , #pg-15429-5 .panel-grid-cell { float:none } #pgc-15429-2-0 , #pgc-15429-2-1 , #pgc-15429-3-0 , #pgc-15429-3-1 , #pgc-15429-4-0 , #pgc-15429-4-1 { width:50%

Access MicroSchol 2018 - 1
29 มีนาคม

พิธีเปิด The English Access Microscholarship Program

“Access” หรือ “The English Access Microscholarship Program” เป็นโครงการทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุนโดย Department of State ของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มอบโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีความสนใจและมุ่งมั่นในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า…

Rajavinitbangkhen Visit 1
23 กุมภาพันธ์

สถานสอนภาษา เอยูเอ เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรมในงาน Open House ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สถานสอนภาษา เอยูเอ เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรมในงาน Open House ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้กลุ่มนักเรียน มีความสนใจและ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน…

Esplanade Grand Opening 2018 - 4
13 กุมภาพันธ์

พิธีเปิดที่ทำการใหม่ เอยูเอ เอสพลานาด แคราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. สถานสอนภาษา เอยูเอ จัดพิธีเปิดที่ทำการใหม่ เอยูเอ เอสพลานาด แคราย ในโอกาสนี้ คุณชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ร่วมกับ พันโทกมล ประจวบเหมาะ…

Chamchuri Modern TESOL Flyer 2018
01 มกราคม

หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น
ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ค่าอบรมเพียง 3,500 บาท
(เฉพาะวันอาทิตย์)
“หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”
ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับสมัครแล้ว

AUA College Sports 2017 - 1
15 ธันวาคม

AUA & US College Sports Camp Thailand 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 – 12.30 น. ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอยูเอ จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการ “The US College Sports Camp Thailand 2017” ณ ราชกรีฑาสโมสร ซึ่งมีเยาวชน ผู้ปกครองและผู้สนใจเยี่ยมชมและรับของที่ระลึกน่ารักๆ จาก เอยูเอ เป็นจำนวนมาก

Dr Surin Condolences Dec 2017
01 ธันวาคม

Condolences on the Passing of Dr. Surin

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เอยูเอ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ
ท่านเป็นบุคคลสำคัญ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อชาว เอยูเอ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และกล่าวสุนทรพจน์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2557
สถานสอนภาษา เอยูเอ  ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัว ของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ และหวังว่าผลงานต่างๆ ของท่านจะได้รับการจดจำตลอดไป