คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ

รวมข้อมูล คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ โดย สถานสอนภาษา เอยูเอ ซึ่งที่ก่อตั้งโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสอนภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาเช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน และสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505

สถานสอนภาษา เอยูเอ เป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่มีความน่าเชื่อถือ เปิดสอนมายาวและสอนโดยครูเจ้าของภาษา 

ประวัติความเป็นมาของสถานสอนภาษาเอยูเอ

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกามีกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2467 ในครั้งนั้น สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานที่นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกามีการชุมนุมเลี้ยงอาหารค่ำเป็นครั้งแรกที่โรงแรมรอแยล มีมิตรสหายทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันมาร่วมด้วยเป็นอันมาก ทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างราบรื่น และได้สังสรรค์กันอย่างเต็มที่ ทำให้อยากพบกันใหม่ จึงได้จัดการวางแผนสำหรับการชุมนุมครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากเพื่อพบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมใจกันทำประโยชน์ให้แก่สังคม

คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอเมริกัน หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เอยูเอจึงได้กำเนิดขึ้นในวันนั้นนั่นเอง

ต่อมาเอยูเอได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2483 มีชื่อเป็นทางการว่า “ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐ ” และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชชนนีก็ได้ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมด้วย

สมาคมมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม
  2. เพื่อการกุศล
  3. เพื่อการกีฬาและการบันเทิง
  4. เพื่อส่งเสริมเงินทุนมหิดลอดุลยเดช

ในปี พ.ศ. 2494 เอยูเอรับเป็นผู้อุปถัมภ์ศูนย์กลางไทย – อเมริกา ดำเนินโครงการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ให้แก่นักศึกษาผู้ใหญ่ชาวไทย และสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา ต่อมาจึงจดทะเบียนเป็นโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เปิดสอนที่สวนสราญรมย์เป็นแห่งแรก ต่อมาย้ายมาสร้างอาคารเรียน และที่ทำการสมาคมฯ ที่ถนนราชดำริ

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Vista Online Classroom : Effective Writing

Effective Writing หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนท…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Vista Online Classroom : Junior English for Communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Vista Online Classroom : Conversation Time

Conversation Time สนทนารายชั่วโมง สร้างความมั่นใจใ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Vista Online Classroom : English for communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Vista Online Classroom : Advanced Reading and Discussion

Advanced Reading and Discussion หลักสูตรพัฒนาทักษะ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Vista Online Classroom : English for Academic Purposes

English for Academic Purposes (EAP)หลักสูตรเตรียมพ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาถูก สบายกระเป๋า ที่เอื้อมถึงได้

สำหรับท่านที่ต้องการอัพเงินเดือน หรือ ต้องการนำภาษ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Pre-departure & Cultural Programs

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหร…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

Conversation Time

ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน  แ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาทั…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้าน…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการท…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ:การประชุมและการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้  เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

สาระของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น การเพิ่มทักษะการสื่อสา…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ ที่จำลองโลกธุรกิจมาในชั้นเ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์

มุ่งเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  เ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเขียนมีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ให้ผู้เรี…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ EAP เหมาะสำหรับผู้ที…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระด…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรเพื่อพัฒนาการฟังและจับใจความ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและจับใจความภาษาอังกฤ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการออกเสียงโดยเฉพาะ ผู้เรียนจ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรนี้เน้นการสื่อสารแบบเจ้าของภาษา ครอบคลุมคำ…
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
Free

หลักสูตรเตรียมสอบ OET TOEIC IELTS และ TOEFL IBT

เตรียมสอบ OET การสอบ OET (Occupational English Tes…

คำถามที่พบบ่อย

  • ข้อดีของ คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ เอยูเอ คือ ทางสถาบันสอนภาษา เอยูเอ จะมีการสอบวัดระดับของผู้เข้าเรียนก่อนว่า ควรเรียนในระดับใด ทำให้ผู้เข้าคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ จะได้เรียนภาษาอังกฤษ ตามระดับของตนเองไม่ข้ามขั้นจนเกินไป และนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับเอยูเอ จะได้เรียนอังกฤษกับครูต่างชาติ อีกด้วย
  • เอยูเอ มีคอร์สอบรมภาษาอังกฤษหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบปกติ การเรียนแบบส่วนตัวกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่
  • ทางเอยูเอมีคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ แบบพิเศษ ที่สามารถเลือกวันที่สะดวกเรียนเองไดไม่ต้องรอจำนวนคนในรอบเรียนเหมือนแบบปกติ จะมาเป็นกลุ่ม หรือมาคนเดียวก็ได้
  • สามารถเลือกเรียนนอกสถานที่ หรือเรียนที่สถานสอนภาษาเอยูเอก็ได้
  • สถานสอนภาษาเอยูเอ มีการสอบวัดระดับก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่เหมาะสม
  • สถานสอนภาษาเอยูเอ มีสาขาเรียนมากมาย อาทิ สาขาราชดำริ,สาขาซีคอน บางแค, สาขาระยอง, สาขาหัวหมาก,สาขาอุดรธานี, สาขาเชียงราย, สาขาเชียงใหม่, สาขาเมืองทอง, สาขาเอสพลานาด แคราย