Back to School Promotion

Back to School Promotion

Back to School Promotion
รับส่วนลดทันที 10 %

เมื่อสมัครเรียนคอร์ส New English for Communication 80 ชั่วโมง [ 4เทอม]
ทั้ง Online และ Onsite ที่ AUA ทุกสาขาใน กทม.

สมัครภายในวันที่ 7 ม.ค. 65

New English for Communication
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป

สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเรียนหลักสูตรนี้ :
✔️มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
✔️ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
✔️ได้ฝึกการฟัง การพูด ผ่านประสบการณ์จริงกับครูเจ้าของภาษาตลอดหลักสูตร
✔️สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลาเท่าที่นักเรียนต้องการผ่านโปรแกรมOxford Interactive Online Self Practice โดยมีครูผู้สอนให้การปรึกษาตลอดจนจบหลักสูตร
✔️รู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
✔️สามารถตั้งคำถามและแต่งประโยคในการสนทนาได้คล่องแคล่วและถูกไวยากรณ์
✔️นำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานได้

ติดต่อเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *