งานแถลงข่าว U.S. College Camp Thailand 2017

Chamchuri US College Camp Press Conference

เอยูเอ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ U.S. College Camp Thailand 2017 เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมตัวในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.