บูธกิจกรรม “21st Century skills, 21st Century, 21st floor”

Chamchuri 21st Booth 2018 - 1

สถานสอนภาษา เอยูเอ จัดบูธกิจกรรม "21st Century skills, 21st Century, 21st floor " ณ ชั้น G อาคารจามจุรี สแควร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ภายใต้คอนเซปต์ที่มุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญและสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต ภายในงานมีการนำเสนอบริการต่างๆ ของ เอยูเอ อาทิเช่น การแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน, การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา, กิจกรรมเกมส์เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เป็นต้นโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จะได้รับของสมนาคุณต่างๆ มากมาย ทั้งสิทธิ์ในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี และสิทธิ์ในการทดลองเรียนคลาสสนทนา Conversation Time เรียกได้ว่าครบครันทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง และความคุ้มค่าในงานเดียว

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.