พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

Graduation Ceremony 2016 ChamSq

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุม เอยูเอ สาขาจามจุรีสแควร์  โดยดร.เมทินี ผู้อำนวยการบริหาร  ดร.ไมเคิล เคลลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.