สถานสอนภาษา เอยูเอ เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรมในงาน Open House ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

Rajavinitbangkhen Visit 1

สถานสอนภาษา เอยูเอ เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรมในงาน Open House ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้กลุ่มนักเรียน มีความสนใจและ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.