หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ

Chamchuri T6 ETT 2017

เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น
ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ค่าอบรมเพียง 3,500 บาท
(เฉพาะวันอาทิตย์)
“หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ”
ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.