หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น
ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ค่าอบรมเพียง 3,500 บาท
(เฉพาะวันอาทิตย์)

“หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ”
ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

Teacher Education – Modern Grammar Teaching Term 5-2017

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.