เอยูเอ ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2017 AUA นำโดย คุณสุมน สุรทิณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร Dr. Michael Kelley ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ Mr. Chris Luppi ผู้จัดการ เอยูเอ จามจุรี ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 40 คน เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการพัฒนาศูนย์ภาษา โดยมี อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในโอกาสนี้ เอยูเอ ได้จัดชั้นเรียนจำลอง พร้อมกิจกรรม work shop รวมถึงพาชมสถานที่ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ (Student Learning Center) ณ เอยูเอ จามจุรี ชั้น 21

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.