สาขาจามจุรีสแควร์

 ตารางเรียน ปี 2563

เทอม 11

เทอม 1 / 2563

หลักสูตร 6 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  9 – 28 ธ.ค. 62 / 3 – 9 ม.ค. 63

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:  11 ม.ค. – 2 ก.พ. 63
วันธรรมดา:           13 ม.ค. – 6 ก.พ. 63

หลักสูตร 2 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 2 / 2563

รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  20 ม.ค. – 13 ก.พ. 63

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:  15 ก.พ. – 8 มี.ค. 63
วันธรรมดา:             17 ก.พ. – 12 มี.ค. 63

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 25 มี.ค. – 11 เม.ย. 62

เทอม 3 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  24 ก.พ. – 12 มี.ค. 63
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 14 มี.ค. – 5 เม.ย. 63
วันธรรมดา:           16 มี.ค. – 9 เม.ย. 63

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 4 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 5 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

เทอม 6 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 7 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 8 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 9 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 10 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 11 / 2563

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

ตารางสอบวัดระดับ

เทอม 6 / 2563: หลักสูตร 4 สัปดาห์


Online Placement test is available.

ตารางเรียน หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง) และ หลักสูตร 4 สัปดาห์

ตาราง Conversation Time

 ติดต่อเรา

ที่อยู่

ออฟฟิศชั่วคราว ซีคอนบางแค ชั้น 5, 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ติดต่อ

เบอร์โทร: 083 976 0579
แฟกซ์:
Line ID: @aua-rajdamri
Facebook: AUA Language Center Chamchuri Square
มีคำถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา!

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.00 – 19.30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 16.00
วันศุกร์ปิดทำการ

 Facebook

 ติดต่อสาขา

แผนที่