หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง

  หลักสูตรนี้เน้นการสื่อสารแบบเจ้าของภาษา ครอบคลุมคำศัพท์ สำนวน การใช้น้ำเสียง ในบริบทของการสนทนาในชีวิตจริง ภายในกรอบสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี ข่าวปัจจุบัน พลังสมอง จิตวิทยา และ ไลฟ์สไตล์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการฟังและการพูดอย่างเต็มที่ในชั้นเรียน

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาระดับสูง ด้วยหัวข้อการอภิปรายที่หลากหลาย และท้าทายความสามารถผู้เรียนมากขึ้น
  • เพื่อให้เข้าใจรูปแบบและชั้นเชิงทางภาษา มากกว่าภาษาพูดเพื่อการสื่อสารที่ใช้กันตามปกติ
  • เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • เกิดความมั่นใจ เมื่อต้องสนทนาภาษาอังกฤษในระดับที่ยากและท้าทายขึ้น
  • แสดงความเห็นด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และเหมาะสม ในระดับ CEFR: C1
  • พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการใช้ทักษะทางการสนทนา เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้น

  รูปแบบชั่วโมงเวลาเรียน

  • แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ส่วน เรียนครั้งละ 24 ชั่วโมง
  • เทอมละ 6 สัปดาห์ (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
  • เลือกเรียนวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่