หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ

  หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ ที่จำลองโลกธุรกิจมาในชั้นเรียน  ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจอย่างรอบด้านให้แก่ผู้เรียน  โดยใช้ประเด็น หรือ กรณีศึกษาของธุรกิจจริงเป็นบริบทควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในภาคธุรกิจ รวมไปถึงองค์กรที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานด้วย

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจที่จำเป็น และนำไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงในที่ทำงาน
  • เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ หัวหน้าสายงาน หรือการรับรองแขกของบริษัท
  • เพื่อเรียนรู้คลังคำศัพท์เฉพาะของภาษาอังกฤษธุรกิจ พัฒนาการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง ใช้วลีและสำนวนเชิงธุรกิจได้หลากหลาย

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • มั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในที่ทำงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับเพื่ออภิปรายแสดงความเห็น โต้แย้ง และเจรจาต่อรองในสถานการณ์ทางธุรกิจได้
  • พูดอธิบายข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้ เช่นรายละเอียดเกี่ยวกับการขาย และการบริการลูกค้า

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • เทอมละ 6 สัปดาห์ (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เนื้อหาทั้งหมดแบ่งเป็น 4 ส่วน
  • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  *ในปี 2560 (2017) เปิดให้บริการเฉพาะสาขากรุงเทพเท่านั้น

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
  • ระดับ 3 หรือสูงกว่า

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่