หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

  สาระของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น การเพิ่มทักษะการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตการทำงานประจำวัน ได้ อีเมล์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกช่วยจำ รวมทั้งการเขียนจดหมายที่ครอบคลุม การวางแผนการเดินทาง  การสอบถาม การให้ข้อมูล การร้องเรียน การรับคำร้องเรียน การสื่อสารถึงข้อกังวล และความต้องการ ตลอดจนการสั่งสินค้า ฯลฯ โดยมุ่งสร้างความมั่นใจให้ท่านผ่านการจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนเขียนอีเมล จดหมายเวียน และจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ตรงตามที่ต้องการ
  • เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจปัจจุบัน
  • เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้ ในการสนทนาทางโทรศัพท์ เขียนอีเมล จดหมายเวียน และจดหมายรูปแบบอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • สื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ทั้งในรูปแบบการสนทนาโต้ตอบและการเขียน
  • สามารถเขียนอีเมล จดหมายเวียน และจดหมายธุรกิจอื่น ได้กระชับ ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และสามารถสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้อย่างน่าประทับใจ

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • เทอมละ 3 สัปดาห์ (12 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง
  • เรียนเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
  • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  *ในปี 2560 (2017) เปิดให้บริการเฉพาะสาขากรุงเทพเท่านั้น

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
  • ระดับ 2 หรือสูงกว่า

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่

   

  ปัจจุบันเรียนอังกฤษธุรกิจนั้นสำคัญอย่างมาก สำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ หน้าเก่า และ บุคคลที่ต้องใช้ในการติดต่อเพื่องาน ด้วยในยุคที่เทคโนโลยีเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด การติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ คอร์สเรียนอังกฤษธุรกิจโดยครูมืออาชีพ เพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกการติดต่อสำคัญ

   

  คำถามที่พบบ่อย

  หลักสูตรเรียนอังกฤษธุรกิจนี้มุ่งเน้นถึงอะไร?

  เอยูเอมุ่งเน้นหลักสูตรเรียนอังกฤษธุรกิจไปในทิศทางที่เตรียมความพร้อมในการสื่อสาร ติดต่อ และ ฝึกฝนการฟัง ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะไปใช้กับในชีวิตจริง เพื่อไม่ให้พลาดในการติดต่อธุรกิจสำคัญ

  หลักสูตรเรียนอังกฤษธุรกิจใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมง?

  ผู้เรียนต้องเรียนทั้งหมด 12 ชั่วโมงต่อ 1 เทอม (เทอมละ 3 สัปดาห์) แบ่งเรียนครั้งละ 4 ชั่วโมงต่อครั้ง

  เอยูเอมีทั้งหมดกีสาขาในประเทศไทย?

  เอยูเอมีสาขาในประเทศไทยทั้งหมด 9 สาขา สาขาราชดำริ สาขาซีคอนบางแค สาขาเมืองทองธานี สาขาหัวหมาก สาขาระยอง สาขาอุดรธานี สาขาเชียงใหม่ สาขาเชียงราย