หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษานานาชาติ

  หลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมไทย  โดยเอยูเอจะพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับกลุ่มนั้นๆ  ตามความต้องการของกลุ่ม

  เนื้อหา เน้นหลักสูตรหลักๆของเอยูเอดังนี้

  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) สอนครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น (Survival Language Skills) รูปแบบสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และซื้อของ โดยจะสอนทั้งในห้องเรียนและพาออกไปทัศนศึกษาเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงๆ
  • ทักษะการเขียน (Writing) พัฒนาทักษะหัวข้อการเขียนที่หลากหลาย ตั้งแต่เริ่มต้นทั่วไป ธุรกิจ และเชิงวิชาการที่ต้องใช้ในมหาวิทยาลัย
  • เตรียมภาษาอังกฤษสู่ระดับมหาวิทยาลัย ( Academic English) ให้ผู้เรียนพร้อมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

  หลักสูตรพิเศษ

  ภาษาอังกฤษคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย นอกจากผู้เรียนจะได้ทั้งประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาในห้องเรียนแล้ว และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยควบคู่กันไปด้วย จากการจัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

  นอกจากนี้ เอยูเอยังสามารถจัดรูปแบบการเรียนอื่นๆได้ตามที่กลุ่มผู้เรียนต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

  • หัวข้อการศึกษาที่กลุ่มผู้เรียนสนใจ
  • ห้องเรียนแบบตัวต่อตัว
  • ห้องเรียนสำหรับทั้งกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่
  • เลือกเรียนได้ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว
  • สามารถจัดตารางให้ได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียน

  สามารถจัดคอร์สภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ พร้อมจัดทำวีซ่าเพื่อการศึกษาได้

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่