หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น

  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) รับตั้งแต่ช่วงอายุ 12-14 ปี เด็กๆสามารถฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติโดยตรง สร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ด้วยหัวข้อต่างๆในหนังสือที่เอยูเอเลือกใช้ แต่ละสถานการณ์จะเหมาะกับผู้เรียนวัยนี้โดยเฉพาะ ทำให้เด็กๆรักภาษาอังกฤษ เรียนได้อย่างสนุกสนาน

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในหัวข้อเริ่มต้นที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น โรงเรียน กิจกรรม และการเดินทาง
  • เพื่อให้ผู้เรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ และสามารถบรรยายเรื่องราวต่างๆรอบตัว เช่น ครอบครัว งานอดิเรก สิ่งที่ตนเองสนใจ และกิจกรรมที่ชอบ
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • เข้าใจบทสนทนาและสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ในหัวข้อที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัย
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับที่ตนเองศึกษาอยู่
  • เกิดความรักภาษาอังกฤษ และกระตุ้นความสนใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • ระดับหลัก 5 ระดับ (เรียน 90-120 ชั่วโมงต่อระดับ)
  • เทอมละ 6 สัปดาห์ (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
  • เทอมละ 3 สัปดาห์ (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วัน (ช่วงปิดเทอม)
  • แบบบุฟเฟต์ แพ็คเกจละ 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง หรือ 90 ชั่วโมง

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน
  • รับนักเรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่