หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์

  มุ่งเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  เช่น การเขียนเรซูเม่ให้น่าสนใจ รวมทั้งการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  โดยผู้เรียนจะได้รับการแก้ไขเรซูเม่ และได้ฝึกสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จำลองด้วย

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของการเขียนเรซูเม่ที่ดี และสามารถเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงานได้อย่างโดดเด่น และมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอธิบายข้อดีข้อด้อยของตนเองและเพื่อนร่วมชั้น เมื่อต้องใช้สมัครงานหรือสัมภาษณ์
  • เพื่อให้รู้ลำดับขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน และฝึกตอบคำสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วยสถานการณ์จำลองในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • สามารถเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษได้มีอย่างประสิทธิภาพ
  • รู้และเข้าใจข้อดีข้อด้อยของตนเองในฐานะผู้สมัครงาน
  • ตอบคำถามการสัมภาษณ์งานได้โดนใจ และประสบความสำเร็จในการสมัครงาน

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (workshop)
  • เทอมละ 6 สัปดาห์  (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง
  • เรียนเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
  • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
  • ระดับ 3 หรือสูงกว่า

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่