Vista Online Classroom : Conversation Time

  Conversation Time สนทนารายชั่วโมง

  สร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ พูดถูกต้อง สำเนียงใช่ ไวยากรณ์เป๊ะ เรียนรู้เร็ว พัฒนาการฟังและการพูดได้เร็วกว่าเรียนจากวีดีโอ คำศัพท์ใหม่ ๆ หัวข้อหลากหลายทุกวัน

  รูปแบบในการเรียน : 
  สอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอ ผ่านโปรแกรม Zoom
  ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อ วันและเวลาเรียนที่สนใจได้เอง ตามตารางเรียนที่ทางสถาบันกำหนด โดยติดต่อจองชั่วโมงเรียนได้กับเจ้าหน้าที่สาขาที่ท่านสะดวก

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

  • ฝึกพูดให้เหมือนเจ้าของภาษา
  • ฝึกเจรจาแบบนักธุรกิจ
  • เสริมความมั่นใจในการพูดก่อนสอบสัมภาษณ์
  • เติมเต็มคลังคำศัพท์น่ารู้
  • พัฒนาการใช้ไวยากรณ์
  • อัพเดทเนื้อหาใหม่ทันสมัยทุกเดือน

  คุณสมบัติผู้เรียน :

  • อายุ 15 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับ ก็สามารถเข้าเรียนได้