WORKSHOP: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

WORKSHOP: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Workshop - English for Academic Purposes (EAP)

ฝึกทักษะภาษาอังกฤาสำหรับการเตรียมตัวเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติหรือต่างประเทศ

Workshop Highlight:

 • เน้นพัฒนาและฝึกฝนด้านการอ่าน-การเขียน
 • เน้นพัฒนาและฝึกฝนด้านการฟัง-การพูด
 • เน้นพัฒนาและฝึกฝนด้านการแสดงความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่เป็นส่วนสำคัญในคิดวิเคราะห์เนื้อหาเชิงวิชาการจากหนังสือเรียน พร้อมการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
 • การวางโครงร่างและจัดลำดับความคิด
 • เรียนรู้คำศัพท์หลากหลายและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในต่างแดน

ค่าอบรม: 800 บาทต่อท่าน

สอนโดย

งานนี้สอนโดยอาจารย์จากเอยูเอที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ทางด้านการสอนให้นักเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับสากล

WORKSHOP: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

รายละเอียดของ Workshop

Workshop day: วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567

รอบในการจัด Workshop:

 • รอบเช้า
  • เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
 • รอบบ่าย
  • เวลา 13.00 น.- 16.00 น.

สถานที่: อาคาร เอยูเอ สาขาราชดำริ

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop

กรอกข้อมูลของท่านลงบนแบบฟอร์มบนหน้าเว็บเพจนี้ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน

รอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเรา

ชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่เอยูเอ

เข้าร่วม Workshop ตามรอบ วัน และเวลา ที่กำหนด