AUA Language Center เปิดหลักสูตรเวิร์คช็อป Super Sundays Series

AUA Language Center เปิดหลักสูตรเวิร์คช็อป Super Sundays Series สำหรับครูภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

พลาดไม่ได้…หากคุณอยากเป็นครูที่พัฒนาตนเอง ทั้งเรื่องการสอน เทคนิค ไอเดีย และการสื่อสาร เพื่อสร้างแนวคิดในการถ่ายทอดด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย แต่ได้ผลที่ดีกว่าแนวการสอนแบบเดิมๆ

คอร์ส Super Sundays Series   

Super Sundays Series เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล หรือติวเตอร์จากสถาบันสอนภาษา  รวมถึงผู้สนใจในการนำความรู้ภาษาอังกฤษไปถ่ายทอด เป็นคอร์สที่จะให้ครูได้เรียนรู้เทคนิคและอัพเดทการสอนให้เหมาะกับเด็กยุคใหม่ เหมาะสำหรับครูชาวไทย ครูชาวต่างชาติที่ต้องการดึงศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพตนเอง นำไปสู่วิธีถ่ายทอดการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นคอร์สการสอนที่จะหนีวิธีการเรียนการสอนของครูในรูปแบบเดิมๆ ที่อาจจะเคยใช้แล้วไม่ได้ผลมากนัก ในขณะที่หลักสูตร Super Sundays Series จะนำเรื่องของทฤษฏีและปฏิบัติมาใช้จริงในห้องเรียน ทักษะการเรียนการสอน เทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปสอนต่อ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอนที่ต้องการจะพัฒนาวิชาชีพ โดยทั้งทฤษฎีและวิธีปฎิบัติจะถูกนำมาถ่ายทอดอย่างมีเทคนิค มีไอเดียในการสอน เพื่อให้ครูจัดลำดับแนวทางในการสอนและการสื่อสารที่เข้าถึงได้อย่างตรงจุด สามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการเรียนการสอนที่จะช่วยดึงความสนใจนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างมีศักยภาพทั้งสองฝ่าย

โดยเทรนเนอร์มากประสบการณ์

คุณ Katie Wood เทรนเนอร์ที่สะสมประสบการณ์ด้านการเทรน์นิ่งครูผู้สอนมากว่า 20 ปี ผ่านการทำงานมาในหลายๆประเทศ ทั้งยุโรป ละตินอเมริกา เอเชีย ฯลฯ จากประสบการณ์จริงถูกพัฒนาเป็นหลักสูตร โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการสอน ที่จะทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง และนำไปสื่อสารกับนักเรียนด้วยวิธีทำที่ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ภายในคลาสจะเป็นการเทรนนิ่งที่ไม่น่าเบื่อ บรรยากาศจะเป็นลักษณะมาพบปะพูดคุย บอกเล่า แชร์เรื่องราวการสอน โดยมีคุณ Katie Wood ย่อเรื่องราวและเทคนิคจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมา นำมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายภายในไม่กี่ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ครูนำไปปฏิบัติได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น และในคลาสยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนได้แลกเปลี่ยนไอเดีย และแชร์ประสบการณ์กับครูชาวต่างชาติที่มาเรียนร่วมคลาสอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตรคลอบคลุม

Core Skills Program ประกอบด้วย การสอนทักษะต่างๆ การพูด การอ่าน การฟัง การเขียน การจัดการห้องเรียน การสอนไวยกรณ์ ฯลฯ

Skills Extra Program ประกอบด้วย การสอนเรื่องการออกเสียง การเรียนรู้แบบบูรณาการ การแสดง การสวมบทบาทในห้องเรียน การอภิปรายกลุ่มตามกรอบแนวความคิด ฯลฯ

 

DateCore Skills ProgramSkills Extra Program
 Sunday 25th AugustClassroom ManagementPronunciation Activities for Thai Students
Sunday 8th SeptemberTecahing Speaking SkillsTeaching with Minimal Resources
Sunday 22nd SeptemberTeaching and Practicing VocabularyIntroduction to Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Sunday 6th OctoberTeaching Reading SkillsUsing Music and Video
Sunday 20th OctoberStudent Centered GrammarTask Based Learning
Sunday 3rd NovemberTeaching  Listening SkillsDrama and Role Play in the English classroom
Sunday 17th NovemberTeaching  Writing Skills6 Thinking Hats – a group discussion and thinking framework

** ทุกคลาสมีช่วงเบรค 15 นาที

เลือกเรียนได้ตามหัวข้อที่สนใจ

ครู หรือผู้สนใจสามารถเลือกโปรแกรมหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ตามความต้องการ หรือจะเลือกคละเฉพาะหัวข้อที่สนใจ รวมถึงสามารถเลือกเรียนครบทุกหัวข้อของทั้ง 2 โปรแกรม โดยจะเปิดคลาสทุก 2 สัปดาห์ เฉพาะวันอาทิตย์ 2 ช่วงเวลา โปรแกรม Core ตั้งแต่เวลา 10 : 30 – 13 : 00 น. และโปรแกรม Extra ตั้งแต่เวลา 14 : 00- 16 : 30 น. โดยแต่ละหลักสูตรเรียนวันอาทิตย์ ใช้เวลาเรียนสองชั่วโมงครึ่ง (รวมช่วงเบรค 15 นาที)

การลงทุนสุดคุ้มในวิชาชีพ

สำหรับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอย่างมีแนวทางและสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ ถือว่าเป็นราคาที่สุดคุ้ม

– สำหรับการลงเรียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง Core หรือ Extra  ราคา 450 บาท ต่อหัวข้อเรียน (สามารถเลือกหัวข้อแต่ละโปรแกรมคละกันได้)

– สำหรับการลงเรียนทุกหัวข้อของโปรแกรม Core หรือ Extra ราคา 2,600 บาท

– สำหรับการลงเรียนทั้งโปรแกรม Core และ Extra ในราคาสุดคุ้ม 4,900 บาท

แนะนำเรียน Core + Extra = ครบทุกทักษะและเทคนิค

เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ครูผู้เรียนจะนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนทุกทักษะ ทุกเทคนิคการสอน แนะนำให้เรียนครบทั้ง 2 โปรแกรม คือหลักสูตร Core และ Extra แถมจ่ายในราคาที่ถูกลง การเลือกเรียนทั้ง 2 โปรแกรม จะทำให้การเข้าคลาสมีความครบถ้วน ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ เทคนิค ไอเดีย และแนวทางการสอนมากขึ้น เนื่องจาก Core เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะที่หลักสูตร Extra ถูกออกแบบหลักสูตรให้ช่วยทำหน้าที่ส่งเสริมซึ่งกัน เพื่อให้ครูนำวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ครบทุกทักษะไปปฏิบัติงานได้อย่างเข้าถึงเป้าหมาย นำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนในเจเนเรชั่นปัจจุบัน มีการเรียนรู้อย่างเข้าใจและไม่เบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบวิธีเดิมๆ

โอกาสพัฒนาต่อยอดความเป็นครูมืออาชีพ

ถ้าคุณต้องการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่มีแนวทางพัฒนาเทคนิคในการจัดระบบการเรียนการสอนได้อย่างมีทิศทางและสอนนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ คอร์ส Super Sunday Series ให้ความรู้ ให้เทคนิค ให้ไอเดีย และที่สำคัญจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอนได้มากขึ้น

ครูจะมีวิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร ให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียน  การที่ครูจะดึงศักยภาพความรู้และความเข้าใจในเรื่องภาษาอังกฤษของนักเรียนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น แนวทางการสอน การสื่อสารของคนเป็นครูถือเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้น อย่าพลาดโอกาส การลงทุนครั้งเดียว เพื่อพัฒนาต่อยอดความเป็นมืออาชีพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการพัฒนาตนเองได้อย่างคุ้มค่า ที่จะนำพาส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผลมากยิ่งขึ้น

สถานที่ : AUA  Language Center

ชั้น 21 ตึกจามจุรีสแควร์

(สถานีรถไฟฟ้า MRT สามย่าน ทางออกประตู 2 )

สนใจติดต่อ : คุณโสภิดา 02-657-6411 – 7 ต่อ 1261  อีเมลล์ : [email protected]

Professional qr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *