บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุติความรุนแรงต่อสตรี”

  • 12 ธันวาคม 2019 - 02:00
  • AUA Chamchuri Square 21st FL.

มาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ ไม่ยอมรับ…ไม่นิ่งเฉย
เมื่อเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ดูรายละเอียดและสแกนคิวอาร์เพื่อลงทะเบียน
(ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ฟรี!!!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่ะ

EVENT INFO :

  • Start Date:12 ธันวาคม 2019
  • Start Time:02:00
  • End Date:12 ธันวาคม 2019
  • End Time:03:30
  • Location:AUA Chamchuri Square 21st FL.