MINI ONLINE WORKSHOP: เขียน JOB DESCRIPTION AND SPECIFICATION ภาษาอังกฤษแบบ HR มืออาชีพ

MINI ONLINE WORKSHOP: เขียน JOB DESCRIPTION AND SPECIFICATION ภาษาอังกฤษแบบ HR มืออาชีพ

คน HR ห้ามพลาด Workshop ที่จะฝึกคุณให้มีทักษะการเขียน Job Description และ Specification เป็นภาษาอังกฤษ แบบ HR มืออาชีพ

การเขียน Job Description และ Person Specification ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดี การเขียน Job Description และ Person Specification ที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับองค์กร

Workshop นี้ได้รวมวิธีการและเทคนิคการเขียน Job Description และ Specification เป็นภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับ HR Manager และบุคลากรในวงการ HR ที่ต้องการยกระดับทักษะในการเขียนให้ดูเป็นมืออาชีพ

Workshop Highlight:

  • วิธีการเขียน job description ให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการสร้าง person specification ที่มีความชัดเจน และได้บุคคลากรตามที่องค์กรต้องการ

สอนโดย

งานนี้สอนโดยหม่อมหลวง ฐนิสา เธเรซ่า ชุมพล, AUA Head of Academics ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์และมากประสบการณ์ทางด้านงานเขียนเชิงธุรกิจและวิชาการ

MINI ONLINE WORKSHOP: เขียน JOB DESCRIPTION AND SPECIFICATION ภาษาอังกฤษแบบ HR มืออาชีพ

รายละเอียดของ Workshop

Workshop day: วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

รอบในการจัด Workshop:

  • 13.00 – 15.00 น.

สถานที่: Workshop นี้เป็นรูปแบบออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom

ราคา: 690 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ:

  • รับจำนวนผู้เรียนเพียง 30 ท่านเท่านั้น (สงวนสิทธิ์จองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อน)
  • สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบเสร็จในนามบริษัทได้

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop

กรอกข้อมูลของท่านลงบนแบบฟอร์มบนหน้าเว็บเพจนี้ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน

รอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเรา

ชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่เอยูเอ

เข้าร่วม Workshop ตามรอบ วัน และเวลา ที่กำหนด