กิจกรรมแนะแนว เตรียมพร้อมก่อนศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานที่ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วันที่ 23 มิ.ย.65
EducationUSAThailand & AUA Language Center เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำแหล่งทุนการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อน เรียนต่อต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ให้กับ น้องๆ นร. มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดย เอยูเอ เป็นทางเลือกที่สามารถช่วยในการเตรียมความพร้อมได้ เนื่องจาก เอยูเอ มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วย พัฒนาครบทุกทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา Listening /Speaking , Reading / Writing การเตรียมตัวเพื่อสอบ การทำ research , report , presentation สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยระหว่างที่เรียนกับ เอยูเอ สามารถรับคำปรึกษาได้(ไม่มีค่าใช้จ่าย) จากเจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ EducationUSAThailand สำนักงาน เอยูเอ ราชดำริ