EducationUSA

EducationUSA

EducationUSAAUA Language Center ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่คิดค่าบริการ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดย EducationUSA มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อมากกว่า 400 แห่ง ในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทยโครงการ EducationUSA อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน
อันประกอบด้วย สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. )   และสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA Language Center) โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา ดังนี้

EducationUSA—AUA Language Center เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีข้อมูลทางด้านการศึกษา เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ คู่มือการศึกษา และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดเวลาเพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่มีค่าบริการ

EducationUSA –AUA Language Center มีการจัดกิจกรรม ทั้งในรูปแบบของงานสัมมนา workshop และอบรม เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยนช์ต่อผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา ในสาขาวิชาต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage ของ EducationUSA Thailand และ AUA Language Center Fanpage

นักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อขอรับข้อมูลทั่วไปเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทางได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของ EducationUSA

EducationUSA –AUA Language Center มีโครงการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบรรยายข้อมูลในสถานศึกษา ให้แก่ นักเรียน นิสิต  นักศึกษา  ทั้งในกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค โดยสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ ให้ EducationUSA เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนของท่าน สามารถติดต่อ EducationUSA ได้ ตามช่องทางที่ระบุด้านล่าง

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา EducationUSA Advising Center,

AUA Language Center

เวลาทำการ 9.00-17.00 น.

โทร: +66 6-4791-3938

E-mail: [email protected]
Facebook: EducationUSAThailand

EducationUSA Thailand พบกับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาอเมริกัน และทุนการศึกษากับนักเรียน คอยติดตามนะคะว่ากิจกรรมครั้งต่อไปของเราจะจัดขึ้นที่ไหน

#อยากไปเรียนอเมริกา #ปรึกษาเรา #EducationUSA