สาขาราชดำริ

สาขาราชดำริ ตารางเรียน ปี 2564

เทอม

เทอม 1 / 2564

หลักสูตร 6 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:          

หลักสูตร 2 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 2 / 2564

รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  1 – 11 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 13 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
วันธรรมดา:  15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564         

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 3 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  1 – 11 มีนาคม 2564
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2564
วันธรรมดา:  15 มีนาคม – 8 เมษายน 2564

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 4 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 1 – 17 เมษาย 2564
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564
วันธรรมดา:  19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564         

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 5 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 1 – 15 พฤษภาคม 2564
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564
วันธรรมดา:  17 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564         

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

เทอม 6 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 7 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 8 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 9 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 10 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 11 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

ตารางสอบวัดระดับ

เทอม  / 2564: หลักสูตร 4 สัปดาห์

Online Placement test is availableตารางเรียน หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง) และ หลักสูตร 4 สัปดาห์

ตาราง Conversation Time

สาขาราชดำริ ติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
สำนักงานใหญ่
ชั้น 6 เลขที่ 179 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ

เบอร์โทร: 083 976 0579
เบอร์โทร: 02 114 7625
แฟกซ์:
Line ID: @aua-rajdamri
Facebook: AUA Language Center Rajdamri
มีคำถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา!

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.00 – 19.30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 16.00
วันศุกร์ปิดทำการ

สาขาราชดำริ Facebook

สาขาราชดำริ ติดต่อสาขา


[cf7sr-simple-recaptcha]

แผนที่