สาขาราชดำริ

สาขาราชดำริ ตารางเรียน ปี 2564

เทอม 11

เทอม 1 / 2564

หลักสูตร 6 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  4 – 13 ม.ค. 64

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:  16 ม.ค. – 14 ก.พ. 64
วันธรรมดา:           18 ม.ค. – 18 ก.พ. 64

หลักสูตร 2 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 2 / 2564

รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:             

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 3 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 
วันธรรมดา:  

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 4 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 5 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

เทอม 6 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 7 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 8 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 9 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 10 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 11 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

ตารางสอบวัดระดับ

เทอม 1 / 2564: หลักสูตร 4 สัปดาห์


Online Placement test is available.

ตารางเรียน หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง) และ หลักสูตร 4 สัปดาห์

ตาราง Conversation Time

สาขาราชดำริ ติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
สำนักงานใหญ่
ชั้น 6 เลขที่ 179 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ

เบอร์โทร: 083 976 0579
เบอร์โทร: 02 114 7625
แฟกซ์:
Line ID: @aua-rajdamri
Facebook: AUA Language Center Rajdamri
มีคำถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา!

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.00 – 19.30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 16.00
วันศุกร์ปิดทำการ

สาขาราชดำริ Facebook

สาขาราชดำริ ติดต่อสาขา

แผนที่