สาขาราชดำริ

สาขาราชดำริ ตารางเรียน ปี 2564

เทอม

เทอม 1 / 2564

หลักสูตร 6 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:          

หลักสูตร 2 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 2 / 2564

รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  1 – 11 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 13 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
วันธรรมดา:  15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564         

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 3 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน:  1 – 11 มีนาคม 2564
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2564
วันธรรมดา:  15 มีนาคม – 8 เมษายน 2564

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 4 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 1 – 17 เมษาย 2564
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564
วันธรรมดา:  19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564         

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา: 

เทอม 5 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 1 – 15 พฤษภาคม 2564
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์: 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564
วันธรรมดา:  17 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564         

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (แรก)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง)
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันธรรมดา:  

เทอม 6 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 7 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 8 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 9 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 10 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

เทอม 11 / 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์
รับสมัครสอบ และ ลงทะเบียน: 
เปิดเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์:
วันธรรมดา:           

ตารางสอบวัดระดับ

เทอม 4 / 2564: หลักสูตร 4 สัปดาห์

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. และ 18.30 น.
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น.
วันพฤหัสฯที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. และ 18.30 น.
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น.
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.ตารางเรียน หลักสูตร 2 สัปดาห์ (หลัง) และ หลักสูตร 4 สัปดาห์

ตาราง Conversation Time

สาขาราชดำริ ติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
สำนักงานใหญ่
ชั้น 6 เลขที่ 179 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ

เบอร์โทร: 083 976 0579
เบอร์โทร: 02 114 7625
แฟกซ์:
Line ID: @aua-rajdamri
Facebook: AUA Language Center Rajdamri
มีคำถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา!

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.00 – 19.30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 16.00
วันศุกร์ปิดทำการ

สาขาราชดำริ Facebook

สาขาราชดำริ ติดต่อสาขาแผนที่