สถานสอนภาษาเอยูเอ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

กว่า 69 ปี สถานสอนภาษา เอยูเอ ได้ผลจริงแค่ไหน พิสูจน์ได้จากผู้เรียนนับล้าน

หน้าแรก

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคม

นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

หน้าแรก

ปี พ.ศ.

2495

จุดเริ่มต้น สถานสอนภาษา เอยูเอ    สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยสอนภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้ ทำคนไทยได้มีโอกาสเรียนอังกฤษครูต่างชาติมากขึ้น

ปี พ.ศ.

2405

เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาเช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน การสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ และก่อตั้งสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505

ปี พ.ศ.

2564

เป็นปีที่ 69 ของการดำเนินงานของสถานสอนภาษาเอยูเอ เพื่อเสริมสร้างรากฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย พิสูจน์ได้จากผู้เรียนอังกฤษ กับสถานสอนภาษาเอยูเอนับล้านคน

1,845,571 คน

(จำนวนนักเรียนตั้งแต่ปี 2495-2564)

พื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด

หน้าแรก

 

รายชื่อสำนักพิมพ์และหุ้นส่วน