บทความ

(In) the Middle of Nowhere

(In) the Middle of Nowhere

(In) the Middle of Nowhere - ช่วงกลางปีแบบนี้ คำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ตรงกลาง กึ่งกลาง หรือท่ามกลาง คือคำว่า middle ซึ่งคงทราบกันดีว่าสำนวน in the middle of หมายถึงการเข้าอยู่ตรงกลาง หรือท่ามกลาง สถานที่ ช่วงเวลา เหตุการณ์ หรือสิ่งที่เป็นนามธรร ...
อ่านต่อ
Like, Alike & The Likes

Like, Alike & The Likes

Like, Alike & The Likes – นอกจากรูปกริยาที่หมายถึง ชอบใครหรือบางสิ่งบางอย่าง หรือพึงประสงค์ที่จะเลือกทำอะไร หรือให้เกิดอะไรบางอย่างเป็นพิเศษแล้ว คำ ‘like’ ยังสามารถเป็นคำบุพบทที่ตามหลัง verb to be, กลุ่ม linking verb บางตัว (อย่าง look ในรูป look ...
อ่านต่อ
Terms on Cooking

Terms on Cooking

Terms on Cooking – กิจกรรมรวมถึงอาชีพการทำอาหารกำลังเป็นที่นิยม การค้นหาสูตรและวิธีทำจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเมนูใหม่ๆ แต่อาจจะติดขัดอยู่บ้างว่าบางคำหมายถึงอะไร เพราะดูมีความซ้ำซ้อนและรายละเอียดปลีกย่อยอยู่บ้าง คล้ายกรณี ‘ปิ้ ...
อ่านต่อ
a.m. & p.m.

a.m. & p.m.

a.m. & p.m. – ตัวย่อคู่นี้คุ้นกันดีอยู่ว่าใช้ต่อท้ายตัวเลขแสดงเวลา อันแรกใช้ระบุช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนก่อนเที่ยงวัน และอันหลังใช้ตั้งแต่เที่ยงวันจนก่อนเที่ยงคืน มาจากคำละตินว่า ante meridiem และ post meridiem ตามลำดับ ante แปลว่า ก่อน (before) ส่ ...
อ่านต่อ
Same Veggies in Different Names

Same Veggies in Different Names

Same Veggies in Different Names – ในคำไทยเราอาจจะมีผักอยุ่หลายชนิดทีเดียวที่เรียกต่างชื่อกันไปในแต่ละภูมิภาค ในภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ส่วนหนึ่งมาจากคำ American English และ British English ที่เรียกผักชนิดเดียวกัน แต่ต่างกันตามที่มาของแต่ละวัฒนธรรมในการรั ...
อ่านต่อ
Exclamation Mark

Exclamation Mark

Exclamation Mark – หรือ exclamation point ใน American English คือเครื่องหมายอัศเจรีย์ อยู่ตามหลัง ประโยคอุทาน (exclamatory sentence) วลี หรือคำอุทาน(interjection) หรือคำเลียนเสียงแสดงอารมณ์(onomatopoeia)ต่างๆ เพื่อเน้นย้ำความประหลาดใจหรือแปลกใจของผู้ ...
อ่านต่อ
i.e. & e.g.

i.e. & e.g.

i.e. & e.g. – เมื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านเขียนไปถึงระดับกลางหรือสูง โดยเฉพาะในงานเขียนสำหรับส่งรายงานระดับอุดมศึกษาหรือในเชิงวิชาการ ก็จะพบคำและเครื่องหมายแปลกๆเพิ่มขึ้นเรื่อย สองตัวอักษรย่อจากภาษาละตินนี้ก็เช่นกัน แถมยังชอบใช้สลับสับสนก ...
อ่านต่อ
Trade war

Trade war

คำสงครามการค้า ดูจะได้พบเห็นกันบ่อยตามสื่อในช่วงนี้ เป็นผลจากที่สองประเทศมหาอำนาจทำการสู้รบกันด้วยมาตรการทางการค้า(trade measure)ต่างๆ กันอยู่ ลองดูความหมายพื้นฐานไปพร้อมกับเทียบศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษกันค่ะ อาวุธที่ต่อสู้ใช้มีตั้งแต่เพิ่ ...
อ่านต่อ
Someday & Some Day

Someday & Some Day

Someday & Some Day – วันใดวันหนึ่ง แล้วคือวันไหนกันแน่ แม้กระทั่งเจ้าของภาษาบางท่านก็ยังใช้สองสำนวนที่มักพบในภาษาพูดนี้กันอย่างสับสน หลักการใช้ง่ายๆ มีดังนี้ค่ะ คำ someday เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ที่ถือคำเป็นหนึ่งคำ หมายถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาห ...
อ่านต่อ
Family Tree

Family Tree

Family Tree – จากละครดังช่วงนี้ที่มีตัวละครมากมายดองกันเป็นญาติหลายลำดับชั้นหลายคนหันมาสนใจคำว่าด้วยแผนผังแสดงลำดับขั้นความสัมพันธ์ของสายวงศาคณาญาติคำนี้ โดยเรียงขึ้นบนจากชั้น พ่อแม่-ปู่ย่าตายาย-ทวด และไล่ลงจากชั้น ลูก-หลาน-เหลน ลงไป ชาวตะวันตกเปรียบ ...
อ่านต่อ