องค์กรของเรา

Mahidol

มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช
ประธานกรรมการ: พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์

โรงเรียนสถานสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการ: นายประกิต ประทีปะเสน
ผู้อำนวยการบริหาร: ดร.เมทินี พงษ์เวช

1952
ปีที่ก่อตั้ง
14
จำนวนสาขาทั่วประเทศ
1725571
จำนวนนักเรียน เอยูเอ