กิจกรรม Hybrid College Essay Writing Workshop

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัดกิจกรรม Hybrid College Essay Writing Workshop ให้แก่นักเรียนมัธยมกว่า 100 คน
ของโรงเรียนหัวหิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการเขียนเรียงความสมัครเรียนต่อต่างประเทศต่อไป โดยมี ม.ล. ฐนิสา ชุมพล Academic Manager จากทาง AUA Language Center เป็นวิทยากรหลักร่วมกับเจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาจาก EducationUSA
เข้าทำกิจกรรมแบบ on-site และวิทยากรจาก York College of Pennsylvania เข้าร่วมทำกิจกรรมผ่านทางระบบ online สดจากประเทศสหรัฐอเมริกา