นักเรียนโครงการ English Access Microscholarship Program เข้าร่วมทัศนศึกษางาน “Bangkok’s 21st International Festival of Dance & Music”

นักเรียนโครงการ English Access Microscholarship Program เข้าร่วมทัศนศึกษางาน “Bangkok’s 21st International Festival of Dance & Music”
นักเรียนโครงการ English Access Microscholarship Program เข้าร่วมทัศนศึกษางาน “Bangkok’s 21st International Festival of Dance & Music”

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 และ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา( เอยูเอ)
นำนักเรียนโครงการ English Access Microscholarship Program
เข้าร่วมทัศนศึกษางาน“Bangkok’s 21st International Festival of Dance & Music”
หรือเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมแห่งปี
ที่ทุกท่านรอคอยในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 21
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่
ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านสถานการณ์จริงและเพิ่มอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับนักเรียนในโครงการนี้