พิธีปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมครูเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาพิธีปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมครูเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา โดยความร่วมมือของ เทศบาลนครเชียงใหม่ -สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย – สถานสอนภาษาเอยูเอ เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมตาม โครงการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการเรียนการสอนแบบสองภาษา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถาบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว และนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

โดยมี Miss Sarah Buckley Moore ตัวแทนจากกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา , Mrs. Frances Westbrook from RELO ,นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ผู้แทนจาก AUA คณะครูในสังกัดสำนักการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการดังกล่าว ณ สถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ถนนราชดำเนิน โดยมีคณะครูที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 26 คน

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา กล่าวขอบคุณในนามโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมครูเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา และขอขอบคุณทางเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่มอบความไว้วางใจให้เอยูเอเป็นผู้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งในฐานะที่เอยูเอเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โครงการนี้จึงสอดคล้องกับภารกิจของเราในการร่วมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ

สถานสอนภาษาเอยูเอ ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยหลังจากนั้น 4 ปี เอยูเอได้เปิดสาขาที่สอง ณ จังหวัดเชียงใหม่ อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเอยูเอกับชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง

เนื่องจากปีนี้ ทางเอยูเอ สาขาเชียงใหม่ ได้ฉลองครบรอบ 66 ปี เราจึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในพื้นที่มากกว่า 270,000 คน ปัจจุบันนี้ เอยูเอ มีทั้งหมด 9 สาขาทั่วประเทศ และได้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเกือบ 2 ล้านคน ทั้งจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เอยูเอดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย เช่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ การฝึกอบรมครูและหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบเฉพาะสำหรับภาคองค์กร โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

เอยูเอมีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากครูเจ้าของภาษาในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษของเอยูเอสามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจเรียนได้ทุกคน เนื่องจากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียน เอยูเอจึงเชื่อมั่นในความสำคัญของโครงการฝึกอบรมครู และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานทูตสหรัฐอเมริกาในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียนและชุมชนในเชียงใหม่ต่อไป