สภาทนายความฯ ร่วมมือกับ เอยูเอ จัดทำ Workshop ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ

สภาทนายความฯ ร่วมมือกับ เอยูเอ จัดทำ Workshop ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบ Workshop ในหัวข้อ “English for Notarial Services Attorneys” เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสภาทนายความฯ โดย AUA Language Center เป็นผู้พัฒนาและจัดการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการเพิ่มพูนทักษะของทนายความในการให้บริการ notarial services

Workshop นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากทนายความ โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างประโยคและความหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น รวมทั้งได้ฝึกวิเคราะห์ประโยคที่ใช้จริงในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสายงาน ซึ่งสภาทนายความฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับทนายความทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม

เอยูเอมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกวัย และทุกระดับทักษะภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่