อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ”

ตัวแทนจากสถานสอนภาษาเอยูเอ โดย หม่อมหลวง ฐนิสา ชุมพล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานสอนภาษาเอยูเอ ได้รับเชิญจาก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 8.30 น.-16.00 น. ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีหลายสังกัดหน่วยงานที่ให้ความสนใจและส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการอบรมกว่า 20 ท่าน