เอยูเอร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Public Services สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เอยูเอร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Public Services สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เอยูเอร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Public Services สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เอยูเอร่วมกับกรุงเทพมหานคร หรือ BMA (Bangkok Metropolitan Administration) จัดพิธีเปิดหลักสูตร English for Public Services ณ หอประชุมเอยูเอ ถนนราชดำริ 

BMA เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการเพื่อให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว เอยูเอจึงได้ร่วมพัฒนาและออกแบบหลักสูตร English for Public Services สำหรับข้าราชการในสังกัดสำนักและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  โดยเนื้อหาของหลักสูตรถูกออกแบบให้เหมาะสมกับภารกิจสามารถนำไปใช้งานจริงทั้งในด้านการให้บริการประชาชนและการสื่อสารสำหรับงานเฉพาะด้านได้ทันที โดยในพิธีเปิดหลักสูตรมีบุคลากรของ BMA เข้าร่วม จำนวน 50 ท่านเข้าร่วมเรียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567

ถือได้ว่าเป็นอีก 1 โครงการสำคัญของ AUA Corporate Training ในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร customized ให้เหมาะสมกับความต้องการของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีลักษณะการใช้งานของภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน หากท่านสนใจหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนาและออกแบบสำหรับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่