โครงการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนา Organization Development International Program Udonpittayanukoon School

โครงการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนา Organization Development International Program Udonpittayanukoon School

ภาพบรรยากาศ : Organization Development for International Program
สถานที่ :โรงแรม The River View Hotel ,Nakhon Phanom

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

สถานสอนภาษาเอยูเอ ขอขอบคุณทางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ที่มอบความไว้วางใจให้ เอยูเอ เป็นผู้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนา Organization Development for International Program Udonpittayanukoon School ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาอื่นๆกับทางโรงเรียนฯในครั้งต่อๆไป