AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัด College Essay Writing Workshop ให้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM)

AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัด College Essay Writing Workshop ให้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัด College Essay Writing Workshop ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัด College Essay Writing Workshop ให้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM)

โดย workshop ครั้งนี้มีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ได้แก่ 

  1. Patcharin Bamrung, EducationUSA Thailand
  2. Dean Storelli, Director of Writing and Communication Service, Duke University
  3. Roxanne Kirkpatrick, Teacher at AUA Language Center
  4. M.L. Thanisa Teresa Choombala, AUA Head of Academics

วิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้และแบ่งปันเคล็ดลับในการเขียน essay สำหรับแนะนำตัวเองที่น่าสนใจเพื่อนำไปยื่นประกอบในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัด College Essay Writing Workshop ให้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM)

งานสัมมนานี้ได้ผลตอบรับที่ดีมาก นักเรียนที่ได้เข้าร่วม workshop ให้ความสนใจกับเนื้อหาและรู้สึกว่าได้รับความรู้และประโยชน์มากมาย พร้อมทั้งสนุกสนานไปกับกิจกรรมตอบคำถามฝึกภาษาอังกฤษจาก AUA Language Center ซึ่งนักเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกอย่างต่อเนื่อง

AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัด College Essay Writing Workshop ให้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM)
AUA Language Center ร่วมกับ EducationUSA จัด College Essay Writing Workshop ให้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM)

ทักษะภาษาอังกฤษนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อจึงควรเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเอยูเอได้ที่นี่