AUA’s Student testimonial คุณณภัทร กุลดารัมย์ (กบ)

AUA’s Student testimonial คุณณภัทร กุลดารัมย์ (กบ)

คำบอกเล่าจากศิษย์เก่าเอยูเอ :

ความพยายาม ไม่เคยทำร้ายใคร ฉันตัดสินใจถูก ที่เดินเข้าไปที่เอยูเอเมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จากจุดเริ่มต้นของคนที่ท่อง A-Z ไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง เขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก

AUA ทำให้รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และทำให้ภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ไม่รู้สึกเครียด บรรยากาศในห้องเรียนทำให้มีความรู้สึกสนุกและอบอุ่น คุณครูถ่ายทอดความรู้ เอาใจใส่นักเรียนมาก อธิบายแนวคิดหลักการใช้ภาษาแบบง่ายๆ พยายามกระตุ้นให้กล้าพูด กล้าแสดงออกโดยไม่รู้สึกเขินอาย ถึงแม้ว่าเราจะพูดและออกเสียงประโยคผิดก็ตาม จนทำให้ฉันจดจำและไม่ลืม AUA ที่ทำให้ฉันสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

ณภัทร กุลดารัมย์ (กบ)
พนักงาน บริษัท เบียร์วานา (ไทยแลนด์) จำกัด