คอร์สอบรมภาษาอังกฤษยอดนิยมสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษา

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษยอดนิยมสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษา
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษยอดนิยมสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษา

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมัยนี้ทักษะทางภาษาเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ประชากรที่มากขึ้น และโลกไร้พรมแดน หรือ โลกออนไลน์ก็ทำให้การติดต่อระหว่างประเทศง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นที่ฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งการจะรักษาตำแหน่งในที่ทำงานหรือเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับคนทำงานแล้วที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน 

มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เริ่มต้นหัดเรียนรู้ การเรียนรู้ ทำความเข้าใจนั้นเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาและการได้รับความใส่ใจจากผู้สอนล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ มันจึงเกิดคำถามว่า “คอร์สอบรมภาษาอังกฤษแบบไหนที่คนนิยมเข้าเรียนกันเพื่อให้เข้าถึงภาษาอังกฤษได้ฉับไว?” วันนี้ AUA ก็มีคำตอบให้กับคำถามคาใจนี้

คอร์สเรียนยอดนิยมที่คนไม่มีพื้นฐานเลือกเรียนเมื่อต้องการเข้าถึงภาษาอังกฤษอย่างฉับไว

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษยอดนิยมสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษา

1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน
เนื่องจากคอร์สอบรมภาษาอังกฤษนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานทางภาษา วิทยากรณ์ผู้สอนจะสอนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของการเขียนซึ่งมีเรื่องของหลักไวยกรณ์ที่ใช้วิธีการสอนที่เข้าใจง่าย การอ่านซึ่งวิทยากรณ์ผู้สอนจะใช้เทคนิคการจำที่ช่วยให้ผู้เรียนจดจำคำทรัพย์ได้ง่ายขึ้น และการพูดที่วิทยากรณ์ผู้สอนจะสอนการออกเสียงที่ถูกต้องและการใช้สำนวนที่จำเป็นต้องทราบในชีวิตประจำวัน

สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไม่มีพื้นฐานของ AUA เป็นหลักสูตรออนไลน์ เนื่องจากการเดินทางไปที่สถาบันสำหรับคนทำงานเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก เนื่องจากผู้เรียนเองมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด การเดินทางมาเรียนหลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุดเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้เรียนไม่มีเวลาให้กับตัวเอง เพราะต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สถานบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถที่จะเรียนจนจบคอร์สได้ การเรียนออนไลน์ทำให้ผู้เรียนสามารถนั่งเรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ซึ่งอำนวยสะดวกสะบายให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษยอดนิยมสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษา

2.คอร์สเรียนอังกฤษตัวต่อตัว
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษแบบนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกวันที่สะดวกเรียนเองได้ จะเรียนเป็นกลุ่มของตัวเอง หรือเรียนคนเดียวก็ได้ ซึ่งการเรียนคอร์สเรียนอังกฤษตัวต่อตัวทำให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้สอนอย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีคำถามก็สามารถถามผู้สอนได้โดยตรงและได้คำตอบที่ฉับไว เข้าถึงภาษาอังกฤษได้เร็ว

สำหรับคอร์สอบรมภาษาอังกฤษตัวต่อตัวของสถาบันสอนภาษา AUA ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนนอกสถานที่ หรือเรียนที่สถานสอนภาษา AUA ก็ได้ วัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมภาษาอังกฤษชนิดนี้คือ เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบรอบด้าน ด้วยหัวข้อบทสนทนาที่หลากหลาย จะช่วยให้ผู้เรียนได้คลังคำศัพท์ใหม่ๆ จับใจความการสนทนาได้ และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษยอดนิยมสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษา

3.คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
การเรียนคอร์สลักษณะนี้จะเป็นการสอนที่ผู้เรียนที่มีวิชาชีพสามารถใช้ศัพท์เทคนิคในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อการสนทนาสื่อสารกับผู้อื่น ส่วนมากคอร์สนี้จะมุ่งเน้นอาชีพบริการ ที่ต้องพบเจอกับชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะ เช่น บุคคลากรในโรงพยาบาล และ บุคคลากรเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น เพื่อให้สื่อสารและโต้ตอบกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้ เน้นฝึกรูปแบบภาษาอังกฤษแบบสุภาพและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

ที่สถาบันภาษาอังกฤษ AUA หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ มีด้วยกัน 2 คอร์ส คือ ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ และ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจำลองสถานการณ์ และการใช้บทบาทสมมติในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ

ABOUT AUA LANGUAGE CENTER

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495 ณ วังสราญรมย์ โดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์และการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ปัจจุบัน สถาบันสอนภาษา เอยูเอ (AUA Language Center) มีการเปิดสอนในหลากหลายหลักสูตรและสาขาทั่วประเทศไทย มุ่งมั่นมอบโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทุกคน ภายใต้มาตรฐานการสอนและบุคลากรที่มีคุณภาพ มอบแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย, ยืดหยุ่น, พร้อมต่อยอดและใช้งานได้จริง