เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์
เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์

‘เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ไหนดี?’ หนึ่งในคำถามยอดฮิตของผู้ที่กำลังมองหาคอร์สเรียนอังกฤษออนไลน์ ไม่ต้องกังวลกันอีกต่อไป เพราะวันนี้ AUA มี 5 ทริคการเลือกสถาบันสำหรับเรียนอังกฤษออนไลน์ให้คุ้มค่าและตอบโจทย์มาฝากกัน จะมีเทคนิคการเลือก น่ารู้ใดบ้าง มาเริ่มกันเลย

1. พิจารณามาตรฐานของสถาบันและผู้สอน

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์

ก้าวแรกที่สำคัญในการเลือกสถาบันสอนภาษาออนไลน์ให้คุ้มค่า แน่นอนว่าต้องพิจารณามาตรฐานของสถาบันและผู้สอนอย่างถี่ถ้วน โดยสำหรับทริคการพิจารณามาตรฐานของสถาบันและผู้สอน ผู้เรียนอาจเริ่มจากการศึกษาความเป็นมาและแนวคิด-แนวทางการสอนของสถาบันเป็นลำดับแรก ตรวจสอบดูว่าสถาบันเปิดมายาวนานและมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด สถาบันที่เปิดมายาวนานมีแนวโน้มที่จะมีการดำเนินงานและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากกว่าสถาบันใหม่ เพราะผ่านการลองผิดลองถูก (trial and error) กันมาก่อนอย่างต่อเนื่อง รู้ว่าแนวทางการสอนใดที่อาจไม่เวิร์ก และแนวทางการสอนใดที่เห็นผล นอกจากนี้ ผู้เรียนยังควรตรวจสอบมาตรฐานของผู้สอนเพิ่มเติม โดยอาจพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอนในเว็บไซต์ของสถาบัน, ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้สอนของสถาบัน (มักปรากฏในหน้าประกาศรับสมัครผู้สอน), ตลอดจน Testimonials ของผู้เรียนในอดีต ตัวอย่าง เช่น สำหรับผู้สอนของ AUA เรากำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    • 1. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษา

2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถและมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL) ตามมาตรฐานสากล จากหลักสูตรรับรอง 120 ชั่วโมง แบบตัวต่อตัว (face-to-face) จาก องค์กร อาทิ SIT, CELTA

2. เลือกสถาบันที่มี ‘การสอบวัดระดับก่อนเรียน’

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์

      แม้สถาบันและบุคลากรจะมีชื่อเสียงและมาตรฐานมากเพียงใด แต่ถ้า ‘คอร์สเรียน’ ไม่ตอบโจทย์ ท้ายที่สุดการเรียนก็จะไม่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของตนเองได้อย่างถ่องแท้ ในการเลือกคอร์สเรียนออนไลน์ นอกเหนือจากการพิจารณาสถาบัน ผู้เรียนยังควรโฟกัสที่ ‘รายละเอียดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ’ ของแต่ละสถาบันร่วมด้วย ดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายในการเรียนของเรามากน้อยแค่ไหน โดยรายละเอียดที่ว่า สามารถเป็นได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน, ลักษณะการเรียนการสอน, การฝึกฝน ฯลฯ เช่น หากเราต้องการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ อย่างน้อยที่สุดครูผู้สอนก็ควรเป็น ‘เจ้าของภาษา’ หรือมีทักษะการพูดเทียบเท่าเจ้าของภาษา ตลอดจนมีลักษณะบทเรียน-เนื้อหาที่จะช่วยให้เราได้ฝึกฝนสนทนาอย่างตอบโจทย์และต่อเนื่อง

3. โฟกัสที่รายละเอียดคอร์ส ตอบโจทย์หรือเปล่า?

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์

แม้สถาบันและบุคลากรจะมีชื่อเสียงและมาตรฐานมากเพียงใด แต่ถ้า ‘คอร์สเรียน’ ไม่ตอบโจทย์ ท้ายที่สุดการเรียนก็จะไม่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของตนเองได้อย่างถ่องแท้ ในการเลือกคอร์สเรียนออนไลน์ นอกเหนือจากการพิจารณาสถาบัน ผู้เรียนยังควรโฟกัสที่ ‘รายละเอียดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ’ ของแต่ละสถาบันร่วมด้วย ดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายในการเรียนของเรามากน้อยแค่ไหน โดยรายละเอียดที่ว่า สามารถเป็นได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน, ลักษณะการเรียนการสอน, การฝึกฝน ฯลฯ เช่น หากเราต้องการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ อย่างน้อยที่สุดครูผู้สอนก็ควรเป็น ‘เจ้าของภาษา’ หรือมีทักษะการพูดเทียบเท่าเจ้าของภาษา ตลอดจนมีลักษณะบทเรียน-เนื้อหาที่จะช่วยให้เราได้ฝึกฝนสนทนาอย่างตอบโจทย์และต่อเนื่อง

4.ออนไลน์แบบ VDO หรือ Live Stream?

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์

นอกจากดูลักษณะของคอร์ส ผู้เรียนยังควรพิจารณาว่าตัวเองต้องการระบบการเรียนออนไลน์แบบใด? VDO, Live Stream หรือทั้งสองแบบผสมผสานกัน? ระบบการเรียนออนไลน์แบบ VDO ของสถาบันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มส่วนตัวของสถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเริ่มบทเรียนและทบทวนได้ตลอด 24 ชม. เหมาะกับคนที่มีตารางเวลาไม่แน่นอน ต้องการความยืดหยุ่น ในขณะที่การเรียนแบบ Live Stream ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนระหว่างผู้เรียนกันเอง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมการฝึกฝนเชิงสนทนา-โต้ตอบ (interactive) ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับคอร์สที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเชิงปฏิบัติและโต้ตอบ เช่น คอร์สสนทนา เป็นต้น

5. อย่าลืมดูสถาบันที่ให้ Certificate

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? 5 เทคนิคเลือกที่เรียนอังกฤษออนไลน์

สำหรับผู้เรียนวัยทำงาน การเลือกเรียนกับสถาบันที่ได้มาตรฐานยังมีข้อดี คือ ส่วนใหญ่จะมีใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้ด้วย ช่วยรับรองผลการเรียนและขยายเส้นทางอาชีพของเราให้หลากหลายหรือมีระดับสูงขึ้น ใบ Certificate ที่ดียังควรสามารถนำมาเทียบกับคะแนน CEFR หรือ เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาได้ เช่น ใบ Certificate ของ AUA ที่จะมอบให้กับผู้เรียนในทุกระดับเมื่อเรียนจบคอร์ส

ABOUT AUA LANGUAGE CENTER

 

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495 ณ วังสราญรมย์ โดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์และการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ปัจจุบัน สถาบันสอนภาษา เอยูเอ (AUA Language Center) มีการเปิดสอนในหลากหลายหลักสูตรและสาขาทั่วประเทศไทย มุ่งมั่นมอบโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทุกคน ภายใต้มาตรฐานการสอนและบุคลากรที่มีคุณภาพ มอบแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย, ยืดหยุ่น, พร้อมต่อยอดและใช้งานได้จริง