Without them knowing

Without them knowing
Without them knowing

Without them knowing – สำนวนนี้พอจะแปลได้ว่า ‘โดยที่พวกเขาไม่รู้’ แต่หน้าตาดูแปลกๆ ทางไวยากรณ์สักหน่อย ขึ้นชื่อว่าภาษาก็มักเป็นเรื่องทีหากฎเกณฑ์เอาไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง กรณีนี้ก็เช่นกัน หากว่ากันตามหลักไวยากรณ์แล้ว ก็ควรจะเป็น without their knowing มากกว่า เพราะหากนับว่า knowing เป็นgerund คือการนำคำกริยาในรูป -ing form มาใช้ประหนึ่งเป็นคำนาม ก็ควรนำหน้าด้วยสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ(possessive pronoun) อย่าง their มากกว่าที่จะเป็นสรรพนามที่ทำหน้าที่กรรม(object pronoun) อย่าง them
แต่ก็มีการอ้างว่า knowing ในที่นี้ทำหน้าที่ในรูป present participle ที่ขยายคำนาม จึงสามารถใช้ตามหลังสรรพนามอย่าง them ได้ ข้อถกเถียงเหล่านี้ดูจะไม่จบง่ายๆ และเราก็เห็นการใช้สำนวนนี้ในลักษณะต่างๆ นอกจากวลีนี้ได้เช่นกัน ลองดูตัวอย่างด้านล่างกันค่
เพื่อความปลอดภัย ในฐานะผู้เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศ ก็รู้ให้เพื่อเข้าใจเผื่อได้พบ แต่เลี่ยงรูปประโยคที่แปลกๆ เหล่านี้ไว้ก็จะดี
ตัวอย่าง:
• How to protect someone without them knowing? (ทำอย่างไรถึงจะช่วยปกป้องใครต่อใครได้โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าเราช่วยเขาอยู่)
• There are many ways to manipulate him without him knowing. (มีตั้งหลายวิธีที่จะควบคุมเขาได้โดยที่เขาไม่รู้)
Without me knowing, my password has been changed. (รหัสพาสเวิร์ดของฉันถูกเปลี่ยนโดยที่ฉันไม่รู้เลย)
• A: “What did you see?” (เธอเห็นอะไร)
B: “I saw his dancing but missed his singing.” (ฉันเห็นเขาเต้นรำ แต่อดเห็นเขาร้องเพลง)
• A: “Who was dancing?” (ใครกำลังเต้นรำตอนนั้นอยู่)
B: “I saw him dancing.” (ฉันเห็นเขากำลังเต้นรำอยู่ตอนนั้น)