21st Century skills, 21st Century, 21st floor

21st Century skills, 21st Century, 21st floor
สถานสอนภาษา เอยูเอ จัดบูธกิจกรรม “21st Century skills, 21st Century, 21st floor ” ณ ชั้น G อาคารจามจุรี สแควร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ภายใต้คอนเซปต์ที่มุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญและสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต ภายในงานมีการนำเสนอบริการต่างๆ ของ เอยูเอ อาทิเช่น การแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน, การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา, กิจกรรมเกมส์เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เป็นต้นโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จะได้รับของสมนาคุณต่างๆ มากมาย ทั้งสิทธิ์ในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี และสิทธิ์ในการทดลองเรียนคลาสสนทนา Conversation Time เรียกได้ว่าครบครันทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง และความคุ้มค่าในงานเดียว