a.m. & p.m.

a.m. & p.m.
a.m. & p.m.

a.m. & p.m. – ตัวย่อคู่นี้คุ้นกันดีอยู่ว่าใช้ต่อท้ายตัวเลขแสดงเวลา อันแรกใช้ระบุช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนก่อนเที่ยงวัน และอันหลังใช้ตั้งแต่เที่ยงวันจนก่อนเที่ยงคืน มาจากคำละตินว่า ante meridiem และ post meridiem ตามลำดับ ante แปลว่า ก่อน (before) ส่วน post แปลว่า หลัง (after) และ meridiem หมายถึงเวลาเที่ยงวัน (midday)

มีสะกดคำ meridiem ผิดกันบ้างไปเป็น meridian ที่พบบ่อยกว่าในคำ meridian line (เส้นแวง หรือ longitude line) เส้นสมมุติจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ในการกำหนดโซนต่างๆรอบโลก

แต่ที่สับสนกันบ่อยก็คือแต่ละตัวย่อนั้นระบุช่วงจุดเวลาไหนของวันกัน ปัญหามักเกิดตอนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางหรือนัดหมายที่คลุมเครือ มีหลักในการจำโดยบวกลบจากระบบบอกเวลา 24 ชั่วโมง ดังนี้

 1. จาก 0:00 (เที่ยงคืน) จนถึง 0:59 น. ให้บวกไป 12 และใช้ m. ตามหลัง
  ตย. 0:49 นาฬิกา เท่ากับ 12:49 a.m. (0:49 บวก 12) เป็นการผิดที่จะเขียน 0.49 a.m. ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ผิดง่ายที่สุด

กล่าวคือ 12:00 a.m. ไปจนถึง 12:59 a.m. คือเที่ยงคืนจนก่อนตีหนึ่ง

 1. จาก 1:00 (ตีหนึ่ง) ถึง 11:59 น. (ก่อนเที่ยงวัน), ใช้ m. ตามหลังเช่นกัน แต่ไม่ต้องบวก 12 เพิ่ม
  ตย. 01:49 น. เท่ากับ 1:49 a.m. และ 11:49 น. เท่ากับ 11:49 a.m.
 2. จาก 12:00 (เที่ยงวัน) ถึง12:59 น., ก็เพียงเติมm. ตามหลัง
  ตย. 12:49 น. เท่ากับ 12:49 p.m.

กล่าวคือ 12:00 p.m. ไปจนถึง 12:59 p.m. คือเที่ยงวันจนก่อนบ่ายโมง ส่วนบ่ายโมงเท่ากับ 1:00p.m.

 1. จาก 13:00 (บ่ายโมง) ถึง 23:59 น. (ห้าทุ่มห้าสิบเก้านาที) ลบไป 12 ชั่วโมง และใส่m. ตามหลัง
  ตย. 13:49 น. เท่ากับ 1:49 p.m. (13:49 ลบ 12) และ 23:49 น. เท่ากับ 11:49 p.m.

ที่อาจจะสับสนกันต่อก็คือวิธีเขียน ซึ่งมีได้สามแบบตามตัวอย่างข้างล่าง

 • ตัวพิมพ์เล็กขนาดฟอนต์ปกติเท่าตัวอักษรอื่น และมีจุดตามหลัง m. และ p.m.
 • ตัวพิมพ์ใหญ่ลดขนาดฟอนต์เล็กกว่าปกติ และไม่มีจุดตามหลัง AMและ PM
 • ตัวพิมพ์ใหญ่ลดขนาดฟอนต์เล็กกว่าปกติ และมีจุดตามหลัง  M. และ P.M.

ทั้งนี้ จะเขียน 12:00 a.m. หรือ 12.00 a.m. อย่างใดก็ได้ แต่ให้ใช้แบบเดียวกันไปตลอด

ส่วนวิธีขานเวลาอ่านออกเสียงนั้น

เวลาเที่ยงคืนตรง – 12:00 a.m. – อ่านว่า twelve midnight หรือ midnight (ไม่ต้องออกเสียงคำว่า AM)

เวลาตีหนึ่งสี่สิบเก้านาที – 01:49 a.m. – อ่านว่า one forty-nine AM

เวลาเที่ยงวันตรง – 12:00 p.m. – อ่านว่า twelve noon หรือ noon (ไม่ต้องออกเสียงคำว่า PM)

เวลาบ่ายโมงสี่สิบเก้านาที – 01:49 p.m. – อ่านว่า one forty-nine PM

ไม่เพียงคนไทยที่ปวดหัว ในหมู่เจ้าของภาษาเองก็เคยมีการรณรงค์ให้เลิกใช้สองตัวย่อจากภาษาละตินนี้ ให้ใช้ระบบ 24 ชั่วโมงอยู่เหมือนกัน