Theirs

Theirs
Theirs

Theirs – เป็นรูปสรรพนามบุรุษที่สามรูปพหูพจน์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ (plural possessive pronoun) โดยใช้แทนคำนาม และเป็นคำที่มักจะใช้ผิดบ่อยๆสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษกันคำหนึ่ง เพราะมีโอกาสในการใช้ไม่บ่อยนัก แปลอย่างง่ายๆ ได้ว่า สิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของ หรือ เป็นของพวกเขากลุ่มนั้น

คำที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันได้แก่ mine, ours, yours, his และ hers (ส่วน its และ one’s นั้น การใช้เป็นสรรพนามยังเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสม)

หากใช้คำสรรพนาม theirs นี้เป็นประธานของประโยค (ซึ่งเป็นไปได้หากมีบริบทการกล่าวถึงว่าแทนสิ่งใดก่อนหน้า) คำกริยาที่ตามสามารถเป็นได้รูปเอกพจน์และพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่สรรพนามแทนนั้นมีจำนวนเท่าใด

ทั้งนี้ their’s เป็นการสะกดที่ผิด ส่วน there’s เป็นรูปย่อของทั้ง there is และ there has (been)

ตัวอย่าง

These books are not mine, but theirs. (หนังสือพวกนี้ไม่ใช่ของฉัน แต่เป็นของพวกเขา)

 

A: How can I differentiate your umbrella from theirs? (แล้วฉันจะแยกร่มของคุณออกจากอันของพวกเขาอย่างไร)

B: Mine is white. Theirs are black. (อันของฉันสีขาว ของพวกเขาสีดำ)

 

A: Where is their bus? I can find only ours. (รถบัสของพวกเขาอยู่ที่ไหน ฉันเจอแต่คันของเรา)

B: Theirs is over there. (คันของพวกเขาอยู่ตรงนู้น)