อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ”

ตัวแทนจากสถานสอนภาษาเอยูเอ โดย หม่อมหลวง ฐนิสา ชุมพล ผู [...] Read More

พิธีปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมครูเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาพิธีปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมครูเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา โดยความร่วมมือของ เทศบาลนครเชียงใหม่ -สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย – สถานสอนภาษาเอยูเอ เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นาย [...] Read More

Endemic

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พวกเราคงได้ยิน คำว่า pandemic ตลอด [...] Read More