คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และอบรมภาษาอังกฤษ โดย AUA

รวมข้อมูล คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ โดย สถานสอนภาษา เอยูเอ ซึ่งที่ก่อตั้งโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสอนภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาเช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน และสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505

สถานสอนภาษา เอยูเอ เป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่มีความน่าเชื่อถือ เปิดสอนมายาวและสอนโดยครูเจ้าของภาษา 

ประวัติความเป็นมาของสถานสอนภาษาเอยูเอ

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกามีกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2467 ในครั้งนั้น สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานที่นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกามีการชุมนุมเลี้ยงอาหารค่ำเป็นครั้งแรกที่โรงแรมรอแยล มีมิตรสหายทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันมาร่วมด้วยเป็นอันมาก ทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างราบรื่น และได้สังสรรค์กันอย่างเต็มที่ ทำให้อยากพบกันใหม่ จึงได้จัดการวางแผนสำหรับการชุมนุมครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากเพื่อพบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมใจกันทำประโยชน์ให้แก่สังคม

คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอเมริกัน หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เอยูเอจึงได้กำเนิดขึ้นในวันนั้นนั่นเอง

ต่อมาเอยูเอได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2483 มีชื่อเป็นทางการว่า “ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐ ” และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชชนนีก็ได้ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมด้วย

สมาคมมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม
  2. เพื่อการกุศล
  3. เพื่อการกีฬาและการบันเทิง
  4. เพื่อส่งเสริมเงินทุนมหิดลอดุลยเดช

ในปี พ.ศ. 2494 เอยูเอรับเป็นผู้อุปถัมภ์ศูนย์กลางไทย – อเมริกา ดำเนินโครงการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ให้แก่นักศึกษาผู้ใหญ่ชาวไทย และสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา ต่อมาจึงจดทะเบียนเป็นโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เปิดสอนที่สวนสราญรมย์เป็นแห่งแรก ต่อมาย้ายมาสร้างอาคารเรียน และที่ทำการสมาคมฯ ที่ถนนราชดำริ

คำถามที่พบบ่อย

  • ข้อดีของ คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ เอยูเอ คือ ทางสถาบันสอนภาษา เอยูเอ จะมีการสอบวัดระดับของผู้เข้าเรียนก่อนว่า ควรเรียนในระดับใด ทำให้ผู้เข้าคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ จะได้เรียนภาษาอังกฤษ ตามระดับของตนเองไม่ข้ามขั้นจนเกินไป และนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับเอยูเอ จะได้เรียนอังกฤษกับครูต่างชาติ อีกด้วย
  • เอยูเอ มีคอร์สอบรมภาษาอังกฤษหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบปกติ การเรียนแบบส่วนตัวกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่
  • ทางเอยูเอมีคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ แบบพิเศษ ที่สามารถเลือกวันที่สะดวกเรียนเองไดไม่ต้องรอจำนวนคนในรอบเรียนเหมือนแบบปกติ จะมาเป็นกลุ่ม หรือมาคนเดียวก็ได้
  • สามารถเลือกเรียนนอกสถานที่ หรือเรียนที่สถานสอนภาษาเอยูเอก็ได้
  • สถานสอนภาษาเอยูเอ มีการสอบวัดระดับก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่เหมาะสม
  • สถานสอนภาษาเอยูเอ มีสาขาเรียนมากมาย อาทิ สาขาราชดำริ,สาขาซีคอน บางแค, สาขาระยอง, สาขาหัวหมาก,สาขาอุดรธานี, สาขาเชียงราย, สาขาเชียงใหม่, สาขาเมืองทอง, สาขาเอสพลานาด แคราย