AUA 4skills English Workshop (Online Summer Camp)

AUA 4skills English Workshop (Online Summer Camp)
AUA Language Center ได้จัดหลักสูตรอบรมช่วงปิดภาคเรียน ” AUA 4skills English Workshop ” ให้กับน้องๆ มัธยมต้น จำนวน 144 คน ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 21-24 มีนาคม 65 ที่ผ่านมา
เอยูเอ หวังว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์จากการอบรมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ เอยูเอ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะอาจารย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ไว้วางใจให้เอยูเอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนักเรียน