ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานสอนภาษาเอยูเอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานสอนภาษาเอยูเอ

จากประกาศของทางรัฐบาลเมื่อต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ต่อจากนี้ไป นักเรียนจะต้องได้รับการประเมินด้วยระบบ CEFR (กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) โดยตั้งเป้าให้ถึงระดับ B2

เพื่อตอบรับนโยบายดังกล่าว ทางสถานสอนภาษาเอยูเอมีความยินดีที่จะแจ้งว่าเรากำลังปรับปรุงขยายหลักสูตรหลักในการจัดการเรียนการสอนที่มีกันมาแต่เดิม เพื่อจะช่วยนำพาบุตรหลานของท่าน ให้สามารถบรรลุระดับเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวได้ และสามารถเพิ่มระดับคะแนนให้ได้สูงมากกว่าเดิม

นอกจากนี้เอยูเอยังได้จัดบริการการทดลองฝึกทดสอบ CEFR อย่างเป็นมาตราฐานสากลขึ้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญหลังจากทราบผลการทดสอบแล้ว เพื่อที่จะได้ทราบว่าบุตรหลานของท่านมีความสามารถทางด้านภาษาอยู่ในระดับใด และพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อบรรลุตามเกณฑ์เป้าหมาย และเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุด เอยูเอได้จัดทดสอบพร้อมให้คำปรึกษาในราคามิตรภาพเพียง 500 บาท เท่านั้น

หากสนใจสามารถติดต่อพนักงานตามสาขาที่สะดวก เพื่อนัดเวลาทดสอบและรอรับผล CEFR ได้ทันที และสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชียวชาญทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศได้ในคราวเดียวกัน

Don’t wait. The future is tomorrow; the journey begins now.

your journey to a brighter future…